Facebook

Zwroty i reklamacje

Zwroty produktów, czyi prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, masz prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W naszym sklepie wydłużamy ten czas aż do 30 dni :).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszłaś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas (Axent.pl Paweł Gąsiorwski, ul. Szumiących Traw 6b/4, 03-289 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wzystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie ponieniesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzecyz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałaś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiała ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy >>

Reklamacje, czyli oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Masz po wykryciu wady prawo:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego oświadczenia lub żądania.

Wadliwą rzecz wyślij na nasz koszt na adres (Axent.pl Paweł Gąsiorowski, ul. Szumiących Traw 6b/4, 03-289 Warszawa) a jeżeli dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) będziesz zobowiązana udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązana jesteś ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Masz alternatywne prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Ci rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Twoje uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Twoje uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziesz będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Pobierz formularz do oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi >>